ESTUDIOS DE TIROIDES

> Captación y curva tiroidea

> Dósis terapéutica por hipertiroidismo

> Dósis terapéutica por cáncer

> Centellograma de Cuello con TC99

> Centellograma de Cuello con I131

> Centellograma de Cuello y Mediastino con TC99

> Centellograma de Cuello y Mediastino con I131

¿Tenés alguna duda? Consultános!